Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Bearbetning av olika material

Material kan bete sig väldigt olika vid bearbetning av dem. Därför gäller det att lära känna det material som ska bearbetas för att på så sätt veta vilka egenskaper det har samt vilka de bästa förutsättningarna är. Nedan presenteras några av de vanligaste materialen samt vad som kan vara bra att tänka på vid bearbetning av dem.

Aluminium

Aluminium är en lättmetall och den vanligaste metallen i jordskorpan. Metallen är en god ledare för värme och elektricitet. Vid bearbetning av aluminium är det alltid rekommenderat att använda anpassade geometrier, det vill säga för materialet speciellt utformade skär och verktyg. Även standardverktyg kan användas men gör det svårare att uppnå en bra ytfinish. Ett standardverktyg kan dessutom försvåra undvikandet av att aluminium kletar, vilket är en typisk egenskap för materialet. Vassa skäreggar och positiva geometrier är viktigt vid bearbetning av aluminium som har en låg kiselhalt (Si). För mer slitande aluminiumlegeringar med kiselhalt över 10% är belagda verktyg att rekommendera. Användande av skärvätska är en av de viktigaste punkterna när det gäller att uppnå en bra ytfinish samt förhindra påkletning. För bästa resultat bör skärvätskans koncentration vara ca 3% vid svarvning och minst 7% vid fräsning och borrning/gängning. Ett annat bra substitut för kyl-/skärvätska är minimalsmörjning som appliceras med hjälp av tryckluft och då har fördelen att mycket små mängder går åt.

Rostfritt

Rostfritt stål är legerade stål som normalt har en kromhalt på över 12 %. De flesta rostfria stål upplevs som svårbearbetade eftersom stålet är dåligt på att leda värme. Detta leder till höga skärtemperaturer och värmen får svårt att gå ut i spånan. Vid bearbetning av rostfritt är det viktigt med vassa och bra verktyg, att inte ha för hög skärhastighet samt att använda mycket smörjning eller kylning.

Materialet kan delas in i tre olika typer:

Ferritisk – God styrka och god bearbetningsbarhet

Martensitisk – Relativt god bearbetningsbarhet

Austenitisk – ferritisk – Kallas även för Duplex och är oftast svårbearbetat

Gjutjärn

Järn som har en kolhalt mellan 2,1 och 4 % kallas för gjutjärn. De flesta typer av gjutjärn är lättbearbetade på grund av deras kortspånande egenskaper. Detta innebär att grafiten lättare bryter spånorna samtidigt som den dessutom smörjer.

Gjutjärn finns i tre generella typer:

Ferritisk – Lättbearbetad, låg brottstyrka och en hårdhet under 150 HB

Ferritisk/Perlitisk – Varierar från låg brottstyrka och en hårdhet på 150 HB till högre brottstyrka och hårdhet på 290 HB

Perlitisk – Hård och med hög brottstyrka, vilket medför att löseggsbildning lätt bildas. De flesta gjutjärnsmaterial är slitande vilket gör att belagda skär och verktyg är att föredra. På grund av grafitens självsmörjande egenskap kan torrbearbetning tillämpas.

Läs gärna om verktygsmaterial och verktygsbeläggningar för att få en komplett uppfattning om hur du når optimala slutresultat.

Relaterade produkter