Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Mikrometrar

En mikrometer är ett mekaniskt verktyg med hög precision som används för att mäta små detaljer. Ett mikrometer som verktyg består i grova drag av en båge, handtag och en mikrometerskruv. Mikrometerskruvens gänga är tillverkad med hög precision på dess stigning vilket tillåter noggrann mätning. Skruven justerar den rörliga cylindriska skänkeln som rör sig från handtaget. Den är vanligtvis gjord av samma material som den fasta skänkeln, som är den lilla bit av material som sitter mittemot. Det är mellan dessa två som du placerar delen du vill mäta. 

Läs mer

 


Mikrometer - ett verktyg av variation

Det finns olika varianter; digital mikrometerinvändig mikrometerdjup mikrometer för att nämna några. För en enkel och lättare användning brukar vi rekommendera en mikrometer med digital avläsning. Behov kan dock uppstå där en vanlig typ av mikrometer inte klarar av att mäta, exempelvis om du ska mäta diametern av ett bottenhål. Då kan du behöva en invändig mikrometer. Istället för bygeln så är det den utformad som en cylinder så att du kan komma åt insidan på det du ska mäta, sedan skruvar du på själva handtaget och då fälls mätytor ut som stöter i kanterna. Behöver du veta hur djupt något är så kan en djupmikrometer vara det du behöver. Utformningen denna skiljer sig ytterligare något från den klassiska mikrometern. Den har en lång spika och en brygga som du placerar på en yta över det djupmåttet du vill mäta. 

Hos Schuchardt hittar du flera olika av nämna variander och de flesta av dem kommer både i digital eller analog form.

 

 

Hur använder man en mikrometer?

Du använder en mikrometer genom att placera objektet som ska mätas mellan de två delarna som sticker ut från verktyget. Använd sedan vridspärren för att försluta mikrometern mot föremålet. Läs sedan av värdet på huvudskalan (oftast i mm) och nonieskalan (delen som läser av det exakta måttet genom hundra- eller tusendelar) och slå ihop dessa för ett exakt värde av ditt föremål.

Vad mäter mikrometer?

Oftast mäter man mindre föremål eller saker som kräver ett väldigt exakt mått med en mikrometer. Det är ett verktyg som kan göra flera olika mätningar, både utvändigt och invändigt.

Hur stort är mätintervallet på en mikrometer?

Mätintervallet på en mikrometer varierar beroende på dess design och tillverkare, men det är vanligt att de har en mätomfattning på 25 mm eller 1 tum. Du kan se mätintervallet på din specifika mikrometer i användningsanvisningarna som följer med den.

Med vilken noggrannhet kan man mäta med en mikrometer?

Med en mikrometer kan du avläsa exakta mått med väldig precision.

Vad är en mikrometer?

En mikrometer är ett verktyg som används för att mäta av mindre detaljer med hög precision. Verktyget kan användas för att mäta föremål så små som några mikrometer (en miljondels meter) upp till flera centimeter, beroende på dess design.

Hur läser man av en mikrometer?

För att läsa av en yttre mikrometer kollar du först på huvudskalans värde (den längsta skalan). Den brukar anges i mm eller tum. Sedan kollar du på noniusvärdet (skalan som rör sig i förhållande till huvudskalan). Den anges i hundra- eller tusendelar av en mm. Lägg ihop dessa två värden för det slutgiltiga resultatet.