Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Vändskär

Vändskär är avtagbara skär som består av ett separat material som kan vara svetsat, fastklämt eller hårdlött. Karbidleverantörer utvecklar ständigt nya och förbättrade vändskär, både solida och indexerbara. Detta leder till snabbare skärhastigheter, högre avlägsnande av metall, material får längre livslängd och minskade skärkostnader. Kontinuerlig utveckling bidrar till bättre användarvänlighet för företag och privatpersoner.

Vill du veta mer om beteckningen på vändskär? Läs vår guide här. 

Läs mer

Namnet vändskär kommer från att det går att vända på skäret när ena sidan blivit sliten. Efter vändning kan du använda den andra sidan och på så vis till fullo utnyttja vändskäret. Vändskär går bra att använda till både svarvning och fräsning.

Vändskär tillsammans med industrin för metallbearbetning tog fart på riktigt under 1900-talet när den industriella revolutionen förde med sig maskinkraft och elektricitet. Under denna tiden var verktygen bara något hårdare än de material man använde sig av, vilket gjorde att verktygens livslängd inte var särskilt lång.

Vändskärsverkyg

Skärande verktyg utvecklandes som sagt under 1900-talet och består av två olika typer: roterande- och vändskärsverktyg. Bestående av utbytbara insatser som är fastspända på verktygskroppen, är de ofta utformade med flera eggar som succesivt kan indexeras fram efterhand som de slits ut. Användning sker oftast för fräsning, håltagning och svarvning.

Verktygsmaterial för vändskär har utvecklats över tid och är idag mycket mer tåliga mot höga temperaturer, skärhastigheten är högre och livslängden är längre. Ett hårdare verktygsmaterial har längre livslängd men riskerar få mer skador under ogynnsamma bearbetningsförhållanden. Ett mjukare verktygsmaterial tillåter arbete under ogynnsamma bearbetningsförhållanden, men har högre risk för skador vilket gör att de måste köras saktare och livslängden är inte lika lång.

Det är vanligt att vändskär tillverkas i hårdmetall. Andra material som skär kan bestå utav är keramik, cermet, polykristallin diamant och kubisk bornitrid. Materialen innehar olika karaktäristiska fördelar och användningsområden.

När det kommer till bland annat svarvning och fräsning är det bra att använda sig av skärolja och skärvätska. Användandet av olika sorters skärmedel kan förlänga verktygens livslängd betydligt.