Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Uppförandekod

Schuchardt Maskin har valt att bygga sin uppförandekod kring de 10 punkter som ryms inom FNs Global Compact. Dessa punkter omfattar för oss självklara frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrätten, miljö och antikorruption.

 

Mänskliga rättigheter

1) Vi stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter.
2) Vi skall inte vara delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Arbetsrätt

3) Vi upprätthåller möjligheter till föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
4) Vi tar avstånd ifrån alla former av tvångsarbete.
5) Vi tar avstånd ifrån alla typer av barnarbete.
6) Vi tar avstånd från diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

 

Miljö

7) Vi stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
8) Vi tar egna initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
9) Vi uppmuntrar utvecklandet av miljövänlig teknik.

 

Anti-korruption

10) Vi tar avstånd från alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Peter Timén, VD