Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Pelarborrmaskin del 2: Användarguide

Många som arbetar inom verkstad och industri är väl medvetna om att det är viktigt att följa säkerhetsrutiner för att undvika olyckor. Trots det är arbetsplatsolyckor vanligare än vad man tror. Därför är det bra att regelbundet påminnas om att vara noggrann och följa rutinerna – för både sin egen och sina kollegors säkerhet. I den här guiden går vi igenom säkerhetsrutinerna när man arbetar med en pelarborrmaskin. Tidigare har vi även skrivit en guide om vad man ska tänka på när man ska köpa en pelarborrmaskin.

Viktigt att tänka på innan man börjar borra

En rörig arbetsplats bjuder nästan in till olyckor, så håll därför arbetsområdet rent. Plocka undan vid behov innan du börjar arbeta. Använd skyddsglasögon, andningsskydd (om det behövs) och skyddskläder. Skyddshandskar bör inte användas när du borrar, då det finns en risk att fastna. För att minimera risken ytterligare, se till att kläder inte sitter löst och att långt hår är uppsatt. Kontrollera alltid att maskinen är oskadad och i gott skick före användning.

Se till att arbetsstycke och verktyg sitter fast och att arbetshuvud samt arbetsbord är fastlåsta. Det är viktigt att du inte försöker ”tvinga” maskinen utan att du låter den arbeta i det tempo som den är avsedd för. Om kyl- eller smörjmedel behövs, kontrollera vilket som är rätt för det material du ska bearbeta och som passar det verktyg du ska använda. Lämna aldrig maskinen utan tillsyn när den är igång.

Underhåll av maskin

Vardagligt underhåll innebär städning av maskinen. Använd tryckluft för att avlägsna damm eller metallflisor från bord, motor, remskivor och arbetsytor. Det går även bra att använda en dammsugare. För att förhindra att ytorna blir rostiga kan du smörja ett tunt lager lättflytande olja på pelaren och arbetsbordet. Undersök om kullagren är permanentsmorda och förseglade, om inte så bör dessa smörjas med jämna mellanrum.

Vid service av pelarborrmaskinen, se till att den är avstängd och inte ansluten till elnätet. Service och reparationer bör utföras av auktoriserad servicetekniker.

Att tänka på när jag borrar

Borrhastighet
Vilken borrhastighet som krävs beror på vilket material du ska borra i, vilket typ av borr du ska använda, hålstorlek och borryta. Ju mindre borrdiameter desto högre hastighet krävs. Vid borrning i mjuka material krävs högre hastighet än vid borrning i hårda material.

Genomgående hål
När du ska borra genom ett arbetsstycke ska bordet placeras så att borret hamnar i bordets centrumhål eller på ett underlägg, för att undvika att borra i arbetsbordet. När borret är på väg att gå igenom arbetsstycket ska det matas långsamt för att minimera skapandet av grader och flisor på undersidan. Går borret för snabbt genom materialet, finns en risk att borret skruvar in sig i materialet, vilket i värsta fall kan leda till personskador.

Tryck
Tryck borret enbart med tillräcklig kraft för att borra igenom arbetsstycket. För hårt tryck på borret kan leda till att motorn stannar eller går sönder, att remmen slirar, att arbetsstycket skadas eller att borret bryts. Om borret trycks ner för långsamt eller lätt kan borret däremot hettas upp och bränna arbetsstycket och dessutom försämra borrets skäregenskaper.Relaterade produkter