Tillagd i varukorgen
Fortsätt handla
Gå till kassan

Pelarborrmaskin del 1: Köpråd

Vi vill guida dig inför köpet av en pelarborrmaskin. I följande text berättar vi om vilka typer av maskiner som finns, vilka funktioner de har och presenterar olika valmöjligheter du kan ställas inför.

Maskinmodell och motoreffekt

Till att börja med så finns det renodlade pelarborrmaskiner­ men det finns också så kallade kombinerade maskiner. En kombinerad maskin är en pelarborrmaskin och en fräsmaskin i ett och därav är arbetsmöjligheterna bredare med en sådan maskin. Det som skiljer dessa maskiner från varandra och som gör det möjligt för en kombinerad maskin att fräsa är verktygshållaren. Den fästs på ett annat sätt än i en pelarborrmaskin. 

Maskinmodell

Både pelarborrmaskiner och kombinerade maskiner finns i bänkmodell och pelarmodell. Skillnaden mellan storleksmodellerna är att du kan bearbeta större och högre arbetsstycken med en pelarmodell än i en bänkmodell. Exempelvis är det viktigt att se så att avståndet mellan spindel till pelare är tillräckligt stort för att få plats med ditt arbetsstycke. Att arbeta med större arbetsstycken kan vara krångligt och något som kan underlätta är ett rörligt arbetsbord. Vilket betyder att du kan bearbeta arbetsstycket utan att behöva flytta på det flera gånger. Andra fördelar med ett rörligt arbetsbord är att du kan använda längre verktyg och borra djupare.

Bänkborrmaskin

Pelarborrmaskin

Motoreffekt

Motoreffekten på en pelarborrmaskin avgör hur stark motorn i maskinen är. Motoreffekten anges i kilowatt och ju mer krävande saker du ska göra desto mer krävs av motorn. Exempelvis om du ska arbeta med stora verktyg eller göra stora ingrepp i ett arbetsstycke så behöver du en motor med högre effekt.

Spindelhastighet

Motorn i sin tur driver maskinens spindel och då brukar man tala om spindelhastighet. Det man bör tänka på är att man väljer en maskin som klarar av den hastighet som dina verktyg kräver. På så sätt minskar du slitaget på både verktygen och maskinen.
 

Maskinens drivning

Remdrift

Det finns två olika sätt att driva maskinens spindel. Det ena är remdrift och innebär att maskinen drivs av en kilrem. För att ändra spindelhastigheten och varvtalen behöver du själv flytta remmen mellan drivhjulen för att växla mellan varvtalsområdena. Det finns också variabel remdrift som innebär att du steglöst kan justera hastigheten. En variabel remdrift är lättare att manövrera och är mer tidseffektiv då du inte behöver flytta remmen själv. Maskiner med remdrift är generellt enklare att underhålla och utföra service på. De är också tystgående vilket kan vara bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kuggdrift (växellåda)

Den andra varianten är kuggdrift och innebär att det finns en växellåda med kugghjul som du använder för att ändra spindelhastigheten. Växellådan styrs av en eller flera växelvred som sitter på maskinen. Denna typ av drivning är ofta lättmanövrerad och kraftöverföringen är också mer konstant, vilket betyder att kugghjulen inte slirar. Det finns också variabel kuggdrift. Även den är lättare att manövrera, mer tidseffektiv och du kan dessutom ställa in varvtalet mer exakt. Maskiner med kuggdrift gör ifrån sig lite mer ljud men det går att åtgärda genom att byta ut till kugghjul av nylon, flertalet maskiner har dock redan detta som standard.

Spindelkona

Vi nämnde tidigare att för att kunna fräsa med en kombinerad maskin så behöver verktygskonan fästas på ett annat sätt än om du enbart ska borra. Pelarborrmaskiner och kombimaskiner har därför olika utföranden på spindelkonorna. Vilken spindelkona som finns på maskinen är viktigt att ha i åtanke eftersom du kommer behöva köpa verktyg som passar dit.

Morsekona

Morsekonan finns i två olika utföranden. Den ena är morsekona med tunga som är till för pelarborrmaskiner. Tungan säkerställer att verktyget roterar. Den andra utförandet är morsekona med gänga som fästs med hjälp av dragstång. Den typen av fäste är en förutsättning vid fräsning då en morsekona med gänga klarar sidledsbelastning som uppstår vid fräsning.

ISO DIN 2080

Verktygen monteras i spindelkonan med hjälp av dragstång.

BT MAS 403

Till denna kona krävs dragtapp som passar maskinen. Denna kona har inte dragstång. Viktigt att tänka på är att olika maskiner kräver olika typer av dragtappar för att fästa verktyget.

Tillgängliga funktioner

Det är inte alla pelarborrmaskiner eller kombinerade maskiner som är utrustade med alla dessa funktioner. Här listar vi helt enkelt vad som finns på marknaden idag och vad du bör hålla utkik efter när du kollar på en pelarborrmaskin eller en kombinerad maskin.

Vinklingsbart arbetsbord och/eller arbetshuvud
Ett vinklingsbart bord eller huvud gör att du kan komma åt arbetsstycket från olika vinklar, exempelvis om du ska fräsa ett V-spår. Ett alternativ till denna funktion är att ha ett skruvstycke som är vinklingsbart.

Koordinatbord
Med ett koordinatbord kan du positionera arbetsstycket exakt utefter X- och Y-led.  Vissa maskiner är utrustade med koordinatbord men det går även att eftermontera.

Borrdjupsanslag
Med hjälp av borrdjupsanslag kan du ställa in hur djupt du vill borra. Det är en fördel om du ska borra flera hål med samma djup. Det är en skala monterad på maskinen som ger dig en enkel överblick samtidigt som du borrar

Pinolmatning
Pinolmatning betyder att maskinen matar pinolen automatiskt och reverserar tillbaka till startpositionen när önskat borrdjup uppnåtts. Det är en fördel om du ska göra många hål med samma djup och funktionen ser till att du inte själv behöver manövrera pinolen, vilket är positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kylvätskesystem
Vissa maskiner har kylsystem integrerat. Kylningen ökar livslängden på verktygen och ger finare yta. Dessa system finns även att köpa separat och kan monteras i efterhand.

Gängfunktion
Maskiner utrustade med gängfunktion har ett reglage som aktiverar funktionen. Maskinen kommer automatiskt reversera vid inställt djup. Detta betyder inte att pinolen drivs automatiskt utan du behöver själv föra ner gängtappen i arbetsstycket.

Relaterade produkter