Höjdritsmått

Vid mätning är varje milimeter viktig. Våra höjdritsmått mäter med mycket god precision och ger möjlighet för finjustering. Välj mellan analogt och digitalt höjdritsmått.